Aktualności

Rozdanie nagrów i zwycięzcy klasyfikacji 2014 r.

Challenge

CK 20            Sylwia Obrzud
K 30               Agnieszka Sikora
K 40               Monika Buchowiecka
AM 20           Kamil Lewandowski
M 30              Jarosław Górecki
M 40A           Adrian Jach
M 40B           Piotr Pawłowski
M50A             Dariusz Leduchowski
M50B            Lechosław Michalak
M60A            Cezary Pyzikowski
M60B            Grzegorz Fajkowski, Grzegorz Tramś
M70A            Edmund Grabowski
M70B          Zbigniew Michalski
M80               Ireneusz Matyszewski

 

Puchar Polski

CK 20           Agnieszka Trześniewska
K 30               Agnieszka Sikora
K 40               Monika Buchowiecka
AM 20           Kamil Lewandowski
M 30             Kamil Maj, Sylwester Matusiak
M 40A           Adrian Jach
M 40B           Piotr Pawłowski
M50A             Mirosław Mazurowski
M50B             Adam Barcicki
M60A             Cezary Pyzikowski
M60B            Grzegorz Fajkowski
M70A            Edmund Grabowski
M70B             Zbigniew Michalski
M80               Ireneusz Matyszewski

 

Górski Challenge

CK 20            Agnieszka Trześniewska
K 30               Katarzyna Brewińska
K 40               Anita Jaśkiewicz
AM 20           Damian Gałek
M 30              Damian Kozik
M 40A           Tomasz Ostojicz
M 40B           Mariusz Piasecki
M50A             Bogdan Kurkiewicz
M50B             Waldemar Twardziszeski
M60A             Franciszek Jowik
M60B             Ryszard Kruszelnicki
M70A            Tadeusz Chudobski
M70B             Jan Janczewski
M80               Ireneusz Matyszewski
 

Kolarstwo dla Wszystkich

CK 20          Martyna Chlebosz
K 30              Joanna Zbroszczyk
K 40              Anita Jaśkiewicz
AM 20           Robert Żmudzin
M 30              Artur Kozal
M 40A           Paweł Rychlicki
M 40B           Krzysztof Kosmatka
M50A             Lech Ergang
M50B            Tadeusz Jasionek
M60A             Romuald Szaj
M60B            Ryszard Kruszelnicki
M70A           Franciszek Gustowski
M70B            Rajmund Nowak, Eugeniusz Błaszczyk, Józef Misiak
M80              Jerzy Drewnik


 

27.01.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwały Sejmiku Masters 2014 z dnia 13 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA nr 1

w sprawie przyjęcia porządku obrad Sejmiku Masters.
Sejmik Masters przyjmuje przedstawiony porządek obrad Sejmiku Masters.

UCHWAŁA nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Przewodniczącego Komisji Masters i Cyklosportu PZKol za rok 2014.
Sejmik Masters zatwierdza sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Masters i Cyklosportu PZKol za rok 2014.

UCHWAŁA nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Przewodniczącego Rady Kalendarzowej za rok 2014.
Sejmik Masters zatwierdza sprawozdanie Przewodniczącego Rady Kalendarzowej za rok 2014.

UCHWAŁA nr 4

w sprawie likwidacji Challenge’u Kolarstwo Dla Wszystkich.
Sejmik Masters przyjął uchwałę w sprawie likwidacji Challenge’u Kolarstwo Dla Wszystkich.
Wyjaśnienie
W sezonie 2015 nie będzie prowadzony Challenge Kolarstwo Dla Wszystkich.

 UCHWAŁA nr 5

w sprawie likwidacji Challenge’u Górskiego.     
Sejmik Masters odrzucił uchwałę w sprawie likwidacji Challenge’u Górskiego.

Wyjaśnienie
W sezonie 2015,  analogicznie do pozostałych lat, będzie prowadzony  Challenge Górski.

UCHWAŁA nr 6

w sprawie stosowania mnożnika punktów za ilość uczestników w danym wyścigu.
Sejmik Masters odrzucił uchwałę w sprawie stosowania mnożnika punktów za ilość uczestników w danym wyścigu.

UCHWAŁA nr 7

w sprawie stosowania odwróconej punktacji do ilości startujących w danym wyścigu.

Sejmik Masters odrzucił uchwałę w sprawie stosowania odwróconej punktacji do ilości startujących w danym wyścigu.

UCHWAŁA nr 8

w sprawie startu kategorii; CM20, M30, M40  w dwóch oddzielnych peletonach, bez podziału na wiek, lecz  podziału według poziomu sportowego (zebranych punktów).
Sejmik Masters odrzucił uchwałę w sprawie startu kategorii CM20, M30, M40  w dwóch oddzielnych peletonach, bez podziału na wiek, lecz  podziału według poziomu sportowego (zebranych punktów).

UCHWAŁA nr 9

w sprawie startu minimum czterech zawodniczek lub zawodników (dotyczy wszystkich kategorii ) na Mistrzostwach Polski, aby przyznano tytuł Mistrza Polski, przy jednoczesnej możliwości migracji do kategorii niższej wiekowo (łączenie kategorii), w przypadku mniej niż czterech zawodników startujących w kategorii.
Sejmik Masters przyjął uchwałę w sprawie startu minimum czterech zawodniczek lub zawodników (dotyczy wszystkich kategorii ) na Mistrzostwach Polski, aby przyznano tytuł Mistrza Polski, przy jednoczesnej możliwości migracji do kategorii niższej wiekowo (łączenie kategorii), w przypadku mniej niż czterech zawodników startujących w kategorii.

Wyjaśnienie
W przypadku braku co najmniej czterech zawodniczek lub zawodników na starcie Mistrzostw Polski (dotyczy wszystkich konkurencji), wówczas tytuł Mistrza Polski nie zostanie przyznany. Alternatywnie, istnieje możliwość startu w kategorii niższej wiekowo, z zachowaniem prawa do walki o tytuł Mistrza Polski (wg. klasyfikacji wiekowej niższej).

UCHWAŁA nr 10

w sprawie wysokości opłaty maksymalnej w kwocie 20 zł za start w kategorii Przełaj (przy kategorii Elita).
Sejmik Masters przyjął uchwałę w sprawie wysokości opłaty maksymalnej w kwocie 20 zł za start w kategorii Przełaj (przy kategorii Elita).

UCHWAŁA nr 11

w sprawie zmniejszenia opłaty maksymalnej za start do kwoty 20 zł w wyścigach szosowych kategorii Masters oraz Cyklosport.
Sejmik Masters odrzucił uchwałę w sprawie zmniejszenia opłaty maksymalnej za start do kwoty 20 zł w wyścigach szosowych kategorii Masters oraz Cyklosport.        

UCHWAŁA nr 12

w sprawie zwiększenia opłaty maksymalnej za start do kwoty 50 zł w wyścigach szosowych kategorii Masters oraz Cyklosport.
Sejmik Masters odrzucił uchwałę w sprawie zwiększenia opłaty maksymalnej za start do kwoty 50 zł w wyścigach szosowych kategorii Masters oraz Cyklosport.

UCHWAŁA nr 13

w sprawie zmniejszenia opłaty maksymalnej za start do kwoty 20 zł w wyścigach szosowych kategorii Masters oraz Cyklosport dla kategorii Kobiet.
Sejmik Masters przyjął uchwałę w sprawie zmniejszenia opłaty maksymalnej za start do kwoty 20 zł w wyścigach szosowych kategorii Masters oraz Cyklosport dla kategorii Kobiet.

UCHWAŁA nr 14

w sprawie internetowych zgłoszeń do wyścigów wraz z opłatą przelewem. W przypadku zgłoszenia w dniu startu, opłata zwiększona o 10 zł.
Sejmik Masters odrzucił uchwałę w sprawie internetowych zgłoszeń do wyścigów wraz z opłatą przelewem. W przypadku zgłoszenia w dniu startu, opłata zwiększona o 10 zł.

UCHWAŁA nr 15

w sprawie możliwości migracji w wyścigach szosowych kategorii Challenge oraz Puchar Polski, do kategorii niższych przez zawodnika z kategorii wyższej, bez zaliczania punktów do Challenge’ów, lecz z zachowaniem prawa do nagrody przewidzianej w danych zawodach.
 Sejmik Masters przyjął uchwałę w sprawie możliwości migracji w wyścigach szosowych kategorii Challenge oraz Puchar Polski, do kategorii niższych przez zawodnika z kategorii wyższej, bez zaliczania punktów do Challenge’ów, lecz z zachowaniem prawa do nagrody przewidzianej w danych zawodach.

Wyjaśnienie

Na podstawie przyjętej uchwały, zawodnicy ze starszy kategorii, są uprawnieni do startu z młodszymi kategoriami (np. zawodnik M40 może wystartować wraz z M30). Nie mają zaliczanych punktów do Challenge’ów, lecz są klasyfikowani w młodszej kategorii, z zachowaniem prawa do nagród przewidzianych w danych zawodach.

UCHWAŁA nr 16         

w sprawie podziału na dwie grupy startujące, gdzie pierwsza składa się z kategorii; CM20, M30, M40, druga z kategorii; M50, M60, M70, M80, CK20, K30, K40.
Sejmik Masters odrzucił uchwałę w sprawie podziału na dwie grupy startujące, gdzie pierwsza składa się z kategorii; CM20, M30, M40, druga z kategorii; M50, M60, M70, M80, CK20, K30, K40.

UCHWAŁA nr 17

w sprawie zasad startu na Mistrzostwach Polskich Drużynowych, dla poszczególnych kategorii, bez podziału na A i B to jest; CK 20, K30, K40, CM20, M30, M40, M50, M60, M70 (kategoria M80 wspólnie z kategorią M70).
Sejmik Masters przyjął uchwałę w sprawie zasad startu na Mistrzostwach Polskich Drużynowych, dla poszczególnych kategorii, bez podziału na A i B to jest;  Kobiety OPEN, CM20, M30, M40, M50, M60, M70 (kategoria M80 wspólnie z kategorią M70).

Wyjaśnienie

W sezonie 2015 zmienią się zasady kompletowania drużyn oraz zwiększy się ilość klasyfikacji. Prowadzone będą dla każdej z następujących kategorii; Kobiety OPEN, CM20, M30, M40, M50, M60, M70 (kategoria M80 wspólnie z kategorią M70). Podobnie jak w przypadku pozostałych Mistrzostw Polski, wymagane jest minimum cztery drużyny w danej kategorii. Jeśli na starcie będzie mniej, to mają one prawo do startu w niższej (najbliższej wiekowo) kategorii wiekowej.

UCHWAŁA nr 18

w sprawie minimalnych dystansów w wyścigach kategorii Puchar Polski, to jest dla kategorii:

- K 20 50 km
- K 30 50 km
- K 40 40 km
- M80 40 km
- M70 40 km
- M60 60 km
- M50 70 km
- M40 80 km
- M30 90 km
- M20 90 km

Przy czym, po pierwsze  dla wyścigów kategorii górskiej dystans może być krótszy maksymalnie  o 20 % od wskazanych powyżej. Po drugie dopuszcza się dystans do maksymalnie 10% krótszy od wskazanych powyżej, o ile wynika to z charakteru długości rundy.
Sejmik Masters przyjął uchwałę w sprawie minimalnych dystansów w wyścigach kategorii Puchar Polski, to jest dla kategorii:

- K 20 50 km
- K 30 50 km
- K 40 40 km
- M80 40 km
- M70 40 km
- M60 60 km
- M50 70 km
- M40 80 km
- M30 90 km
- M20 90 km

Przy czym, po pierwsze  dla wyścigów kategorii górskiej dystans może być krótszy maksymalnie  o 20 % od wskazanych powyżej. Po drugie dopuszcza się dystans do maksymalnie 10% krótszy od wskazanych powyżej, o ile wynika to z charakteru długości rundy.

UCHWAŁA nr 19

w sprawie zabezpieczenia grupy startującej (peletonu) na wyścigach kategorii Puchar Polski, przez minimum dwa pojazdy.
Sejmik Masters przyjął uchwałę w sprawie zabezpieczenia grupy startującej (peletonu) na wyścigach kategorii Puchar Polski, przez minimum dwa pojazdy.

UCHWAŁA nr 20

w sprawie nagradzania w wyścigach kategorii Puchar Polski, pierwszych pięciu miejsc w danej kategorii wiekowej (bez podziału na kategorie A i B).
 Sejmik Masters odrzucił uchwałę w sprawie nagradzania w wyścigach kategorii Puchar Polski, pierwszych pięciu miejsc w danej kategorii wiekowej (bez podziału na kategorie A i B).
                       

UCHWAŁA nr 21

w sprawie nagród pieniężnych bądź rzeczowych o wartości minimum 300 zł za pierwsze miejsce, 200 zł za drugie miejsce, 100 zł za trzecie miejsce w kategorii wiekowej (bez podziału na A i B) w wyścigach kategorii Puchar Polski.
 Sejmik Masters przyjął uchwałę w sprawie nagród pieniężnych bądź rzeczowych o wartości minimum 300 zł za pierwsze miejsce, 200 zł za drugie miejsce, 100 zł za trzecie miejsce w kategorii wiekowej (bez podziału na A i B).
UCHWAŁA nr 22

w sprawie stosowania fotokomórek ewentualnie pomocniczo chipów (nie wymagane dla wyścigów kategorii górskiej) w wyścigach kategorii Puchar Polski.
Sejmik Masters przyjął uchwałę w sprawie stosowania fotokomórek ewentualnie pomocniczo chipów (nie wymagane dla wyścigów kategorii górskiej) .

27.01.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja Masters informuje że w nadchodzącym tygodniu zostaną opublikowane uchwały "Sejmiku" dot. warunków uzyskania określonej kategoryzacji wyścigu , głównie PP. W związku z powyższym przedłuża się okres do składania uwag i określenia kat. organizowanych wyścigów przez poszczególnych organizatorów zakreślając ten termin do dnia 31 stycznia br.

15.01.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 10-11.01.2014 w Bytowie odbyły się Przełajowe Mistrzostwa Polski Masters

Zwycięzcy poszczególnych kategorii:

Dominika Nowak Kat K20
Elżbieta Reca Kat K Open
Sebastian Młyński Kat M20
Robert Banach Kat M30
Andrzej Michniak Kat M40 A
Tomasz Majewski Kat M40 B
Krzysztof Gierczak Kat M50 A
Grzegorz Repiński Kat M50 B
Waldemar Banasiński Kat M60 A
Zbigniew Krzeszowiec Kat M60 B
Edmund Grabowski Kat M70

Gratulujemy !

wyniki
K20 K OPEN
M20 M30
M40 A M40 B
M50 A M50 B
M60 A M60 B
M70 A  

12.01.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentujemy wstępny kalendarz wyścigów szosowych na 2015 r co do którego oczekujemy uwag zgłaszanych do dnia 15 stycznia. Po zapoznaniu się z uwagami w dniu 1 luty zostanie opublikowana ostateczna wersja .
Równocześnie organizatorzy wyścigów po zapoznaniu się z uchwałami tegorocznego Sejmiku zostaną zobowiązaniu do określenia kategoryzacji zgłoszonych wyścigów

>>> kalendarz 2015 <<

29.12.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z okazji świąt składamy wszystkim zawodnikom, organizatorom wyścigów oraz kibicom najlepsze życzenia !

 

Komisja Masters i Cyklosportu PZKol


23.12.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś. P. Stanisława Nahajowskiego

nauczyciela, trenera, kolarza, organizatora wyścigów kolarskich, w tym Górskich Mistrzostw Polski w Bieszczadzkich Ustrzykach.

Składamy najgłębsze kondolencje Rodzinie.

Komisja Masters i Cyklosportu PZKol


18.12.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś. P. Adama Stefańskiego

naszego kolegi, kolarza, wieloletniego organizatora wyścigów kategorii Masters, w tym

Mistrzostw Polski.

Rodzinie oraz najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Komisja Masters i Cyklosportu PZKol


08.12.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 13 grudnia 2014 r., o godzinie 12.00, na torze w Pruszkowie, odbędzie się Sejmik Masters. Do udziału uprawnieni są zawodnicy posiadający licencję kategorii Masters (sezon 2014) oraz organizatorzy wyścigów kategorii Masters wpisanych do kalendarza Masters (sezon 2014), a także członkowie Komisji Masters i Cyklosportu oraz Komisji Kalendarzowej. Rozdane zostaną również puchary i tablice pamiątkowe dla zwycięzców poszczególnych challenge'ów; Challange 2014, Challenge Pucharu Polski 2014, Challenge Górski 2014, Challenge Kolarstwo dla Wszystkich 2014. W nadchodzącym tygodniu zostanie również zaprezentowany szczegółowy plan obrad Sejmiku Masters.
18.11.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Zgodnie z przepisami sportowymi PZKol. [ część I poz. 1.2.032 ] zgłoszenia wyścigów do kalendarza na 2015r. mogą zgłaszać osobiście tylko organizatorzy wyścigów.
Zgłoszenia przesłane przez osoby trzecie nie będą umieszczane w kalendarzu.

02.11.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Rozdanie nagród za soezon 2014 r.

Informujemy, iż nagrody w postaci pucharów, tablic pamiątkowych oraz statuetek z tytułu wygrania poszczególnych challenge'ów w sezonie 2014, zostaną wręczone triumfatorom na Sejmiku Mastersów, który ma odbyć się na torze kolarskim w Pruszkowie na przełomie listopada i grudnia 2014 r. Więcej informacji, co do terminu oraz godziny, podamy w najbliższym czasie.

16.10.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Kalendarz startów 2015 r.

Zgłoszenia organizatorów wyścigów na rok 2015 proszę kierować na adres email: romania1@o2.pl , lub listownie na adres: PTC. ul. Kasztanowa 13 62-081 Przeźmierowo. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 30 listopada br. zaznaczając proponowany termin oraz kategorie wyścigu.

29.08.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Pierwsze wyniki z St. Johann in Tirol oraz z Mistrzostw Świata Ljubljana

Mistrz Świata (St. Johann in Tirol) Jerzy Bylicki

V-ce Mistrz Świata na Czas WMCF (St. Johann in Tirol) - Ksawery Leszczyński

V-ce Mistrz Świata na Czas UCI (Ljubljana)- Agnieszka Sikora, Ksawery

Leszczyński


29.08.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Dzikie karty na Mistrzostwa Świata !

Po zapoznaniu się ze wszystkimi aplikacjami, "dzikie karty" otrzymują:

KOBIETY

1. BREWIEŃSKA KATARZYNA (K30)'83
2. POLAKOWSKA KATARZYNA (K30)'81

3. OBRZUD SYLWIA (CK20)'86

MĘŻCZYŹNI

1.     
ŁUKASZ RAKOCZY (M30)
2.      MAJ KAMIL (M30)
3.     
BONDARYK ROBERT (M40B)
4.      JACH ADRIAN (M40A)
5.    SP
Ł AWSKI ARTUR (50B)


ZGODNIE Z ZAPEWNIENIEM ZE STRONY ORGANIZATORA O MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA KART NIEWYKORZYSTANYCH PRZEZ KOBIETY, DWIE POZOSTAŁE KARTY OTRZYMUJĄ

1. LECHOSŁAW MICHALAK (M50B)
2. MAZUROWSKI MIROSŁAW (M50A)

JEŚLI KTÓRYŚ Z POWYŻSZY ZAWODNIKÓW NIE WYKORZYSTA KARTY, A ORGANIZATOR WYRAZI ZGODĘ NA JEJ PRZEKAZANIE TO WÓWCZAS, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KARTĘ OTRZYMA:

- RYCHLICKI PAWEŁ

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM ZA ZŁOŻENIE APLIKACJI. JEDNOCZEŚNIE MUSIMY PODKREŚLIĆ, IŻ W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH WYSOKI POZIOM SPORTOWY ZGŁASZAJĄCYCH NIE POZOSTAWIAŁ WĄTPLIWOŚCI. JEDNAKŻE BRAKOWAŁO STARTÓW W WYŚCIGACH KATEGORII MASTERS. JESTEŚMY GŁĘBOKO PRZEKONANI, ŻE W PRZYSZŁYM ROKU ICH UCZESTNICTWO W IMPREZACH BĘDZIE WIĘKSZE, A TYM SAMYM NIE POZOSTAWIĄ WĄTPLIWOŚCI PRZY DOKONANYM WYBORZE.

30.07.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Komunikat kwalifikacyjny na Mistrzostwa Świata Masters

Zgłoszenia do 20 Lipca !

>>> pobierz <<<

14.07.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Informujemy, iż wyścig w Kazimierzu Dolny mający odbyć się w dniu 12 lipca 2014 r., został odwołany przez Organizatora.
Z olbrzymim rozgoryczeniem trzeba zaznaczyć, iż o tym fakcie Komisja Masters została powiadomiona w dniu dzisiejszym.  Wobec powyższego wyścig zostaje wykreślony z Kalendarza Masters i Cyklosport PZKol.

11.07.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Na miejsce odwołanego wyścigu w Kleszczewie z dnia 21.06.2014, rangę Pucharu Polski otrzymały zawody w Poznianiu o Puchar Firmy Merx, które odbedą się w dniu 20.07.2014 r.

30.06.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
MISTRZOSTWA POLSKI W JEŹDZIE DRUŻYNOWEJ NA CZAS

Mistrzem Polski w Jeździe Drużynowej na Czas w kategorii CM20-M50 (do 59 lat) została drużyna

MASTER TEAM POZNAŃ

jadąca w składzie; Ergang Lech, Płotkowiak Robert, Kozal Artur, Rakoczy Łukasz.
Zwycięzcy pokonali dystans 40 kilometrów (w tym 5 nawrotów), z imponującą średnią 48,54 km/h. Srebrni medaliści, to jest drużyna

MAYDAY TEAM MKS START LUBLIN

w składzie; Krawczyk Robert, Tomasiak Grzegorz, Ładosz Michał, Potręć Emil,
straciła do zwycięzców zaledwie 5 sekund.
Na trzecim miejscu, ze stratą 33 sekund do złotego medalu, uplasowała się drużyna

KK ŻOLIBER

występująca w składzie; Mazurowski Mirosław, Jach Adrian, Czarnecki Paweł, Lewandowski Kamil.

W kategorii wiekowej M 60 - M70 (60 lat i więcej), na dystansie 26,5 kilometrów,  triumfatorem została drużyna

     STOWARZYSZENIE LECHIA

jadąca w składzie; Paterka Stanisław, Lascioli Edward, Gancarz Tadeusz, Pfeifer Zygmunt
uzyskująca bardzo dobrą średnią 44,33 km/h.
Drugie miejsce, ze stratą 26 sekund, zajęła drużyna

      LUBELSKI KLUB KOLARSKI

Występująca w składzie: Tramś Grzegorz, Szpilczyński Witold, Pyzikowski Cezary, Krawiec Zdzisław Brązowy medal, zdobyła drużyna

SUŁEK SPORT BOPLIHT ŚWIDNICA

w składzie; Fajkowski Grzegorz, Kruszelnicki Ryszard, Sadowski Leszek, Szymański Wielisław.

W kategorii kobiet triumfatorem została drużyna

POLART NUTRAXX TEAM

w składzie; Adamczyk Małgorzata, Brewińska Katarzyna, Godzik Anna, Obrzud Sylwia
Srebrny medal zdobyła drużyna

GK GLIWICE BIKE ATELIER

jadąca w składzie; Machoś Adrianna, Nowak Dominika, Nowak Natalia, Oleś Aleksandra.

30.06.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Z uwagi na brak zgodności regulaminu wyścigu w Sobótce (Trasą Mistrzostw Polski) z przepisami PZKol (organizator ustalił opłatę startową na 80 zł, gdzie maksymalna wysokość to 40 zł), z największą przykrością informujemy, iż wyścig nie będzie uwzględniony w Challenge'u Kolarstwo Dla Wszystkich  Masters PZKol oraz zostaje usunięty z Kalendarza Masters PZKol.

26.06.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
W najbliższą sobotę (28.06.2014 r.) w Szklarskiej Porębie odbędą się Mistrzostwa Polski w Jeździe Drużynowej na Czas. Przypominamy, iż zawody rozegrane zostaną w trzech kategoriach (Kobiety Open, M60-80+ oraz CM20-M50). Więcej informacji o zasadach kompletowania drużyny, możecie znaleźć w zakładce "Regulaminy", pod "Jelenia Góra MP Drużyna". Zachęcamy do dokonywania wcześniejszych zgłoszeń za pośrednictwem internetu (wiesio_k@op.pl), bądź telefonicznie (607-495-737).

                                                                                                    Komisja Masters i Cyklosportu PZKol

23.06.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Wyścig w Kleszczewie przewidziany na 21.06.2014 r. zostaje odwołany ze względu na brak zgody na zamknięcie trasy.

18.06.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
MISTRZOSTWA POLSKI - KRZYWIŃ

>>> wyniki <<<

>>> foto 1 <<< >>> foto 2 <<<

>>> galeria <<<

15..06.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Odszedł Andrzej Litwinienko

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 11 czerwca po ciężkiej chorobie, w wieku 72 lat, odszedł od nas Andrzej Litwinienko - wspaniały sportowiec, kolega i przyjaciel, jeden z najdłużej uprawiających kolarstwo w Polsce. Andrzej rozpoczął karierę zawodniczą w połowie lat 50-ch w klubie CWKS Legia, a następnie ścigał się w Polonii Warszawa. Pracował jako trener w Józefowii. W ostatnich latach był związany z BDC Road Team i Legią Masters. W swoim bogatym dorobku kolarskim miał, m.in.: 5-krotny udział w Wyścigu Dookoła Polski, 9-krotny udział w Wyścigu Dookoła Mazowsza (w tym 2 zwycięstwa etapowe). Był 11-krotnym medalistą Mistrzostw Polski w różnych kategoriach. 5-krotnym uczestnikiem World Masters Games. Brał udział w większości masowych imprez kolarskich na całym świecie. Był pasjonatem starych rowerów. Reprezentował nasz kraj w Retro Ronde van Flandren oraz L`Eroica. Brał udział w szosowych wyścigach Masters w Polsce, a także w cyklach MTB: Mazovia i Poland Bike. Andrzej żył kolarstwem, nigdy nie rozstawał się z rowerem. Niemalże do ostatnich swoich dni trenował, wierząc, że pokona chorobę. Nie pokonał. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 16 czerwca o godz. 14.00 Mszą Świętą w kościele przy ul. Kopernika 1 w Otwocku.

11.06.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
MISTRZOSTWA ŚWIATA - LJUBLJANA 2014

Otrzymaliśmy od organizatora Mistrzostw Świata w Ljubljanie oficjalne potwierdzenie, iż Mistrzowie Polski w jeździe na czas (31.05.2014 r. Złoty Potok), jak i ze wspólnego startu (14-15.06.2014r. Krzywiń) - dotyczy wszystkich kategorii -  otrzymują automatyczne prawo startu w Mistrzostwach Świata, bez konieczności przechodzenia przez procedurę kwalifikacyjną.

Po zakończeniu Mistrzostw Polski w Krzywiniu, Komisja Masters i Cyklosportu PZKol prześle do organizatora pełną listę zwycięzców (MP jazda na czas oraz ze wspólnego startu) w poszczególnych kategoriach. 

W przypadku pytań, wątpliwości proszę o kontakt:
biuro@kmpzkol.pl lub rubin@kmpzkol.pl

 

                                                                                         Przewodniczący Komisji Masters i Cyklosportu PZKol
Sebastian Rubin

09.06.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Mistrzostwa Polski - kONKURENCJE CZASOWE

>>> sprawozdanie <<<

 

04.06.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Mistrzostwa Polski - Start Wspólny

>>> komunikat <<< >>> zgłoszenie <<<

 

03.06.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Mistrzostwa Polski - kONKURENCJE CZASOWE

>>> jazda indywidualna <<< >>> pary <<<

 

02.06.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Zgoszenie na Mistrzostwa Polski - Start wspólny - Krzywiń 14-15.06.2014 r.

>>> pobierz <<<

18.05.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Organizator wyścigu w Pobiedziskach z przykrością informuje, iż impreza mająca odbyć się w dniu 18 (niedziela) maja 2014r. została odwołana.

12.05.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Wizualizacja trasy Mistrzostw Polski ze startu wspólnego - Krzywiń 2014

09.05.2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Komunitak regulujący zestawienie grup zawodników na drużynowe Mistrzostwa Polski

>>> komunikat <<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
XXVII MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI
" Ś l ę S a ń s k i M n i c h "
OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO 2014
MEMORIAŁ ROMANA R Ę GOROWICZA
SOBÓTKA 06.04.2014 r.

Zgłoszenia obowiązkowo drogą elektroniczną do dnia 1.04.2014 r 

>>> ZAPISY <<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Zmiany opłaty startowej w sezonie 2014. Więcej informacji znajdziecie w zakładce

>>> PRZEPISY <<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Zmiany w kategoriach: Cyklosport oraz K-50 znajdziecie w zakładce

>>> PRZEPISY <<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
W zakładce "PRZEPISY" można zapoznać się z kategoriami wyścigów oraz zasadami prowadzenia poszczególnych Challenge'ów w sezonie 2014.
Na odrębny akapit zasługuje zmiana dotychczasowej kategorii "Rajdy Rowerowe" na nową - "Kolarstwo dla Wszystkich" (skrótowo KDW). Podstawową i wyróżniającą cechą wyścigów tej kategorii będzie start "open", to znaczy bez podziału na kategorie wiekowe. Jest to nowa formuła, w ramach której znalazły się między innymi wyścigi dedykowane dla kategorii Elita, takie jak: Otwarcie Sezonu w Sobótce, Trasą Mistrzostw Polski  (Sobótka), Memoriał Grundmanna i Wizowskiego, Ślężański Mnich, Korona Kocich Gór, Tour de Pologne Amatorów. Nadarza się wyjątkowa okazja, aby mieć sposobność zarówno zmagać się na tych samych drogach co zawodowcy, jak i również zobaczyć ich "w akcji". 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
W najbliższy weekend w Poznaniu odbędzie się ostatni wyścig przełajowy w sezonie 2013/14. Wszystkich pragnących ostatni raz tej zimy spróbować sił na "przełajach" zapraszamy na start!

>>> regulamin <<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
TERMINY ORAZ MIEJSCA ROZGRYWANIA MISTRZOSTW POLSKI
KATEGORII MASTERS ORAZ CYKLOSPORT PZKOL
SEZON 2014

Lp. Nazwa Data Miejsce
1.
MISTRZOSTWA POLSKI W JEŹDZIE INDYWIDUALNEJ NA CZAS
31 maja 2014 r.
Złoty Potok
2.
MISTRZOSTWA POLSKI W JEŹDZIE DWÓJKAMI NA CZAS
01 czerwca 2014 r.
Kłobuck
3.
MISTRZOSTWA POLSKI NA SZOSIE
14-15 czerwca 2014 r.
Krzywiń
4.
MISTRZOSTWA POLSKI W JEŹDZIE DRUŻYNOWEJ NA CZAS
28 czerwca 2014 r.
Szklarska Poręba
5.
MISTRZOSTWA POLSKI GÓRSKIE
7-8 września 2014 r.
Podgórzyn/Sosnówka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
Z głębokim żale informujemy, iż po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Włodzimierz Łoś. Jeden z pierwszych "mastersów", będący prekursorem tegoż ruchu jeszcze w połowie lat 80-tych. W młodości zawodnik KS Włókniarz Łódź, później trener koordynator na województwo łódzkie. Odkrywca wielu talentów kolarskich, w tym Krzysztofa Sujki.

Pogrążeniu w bólu, składamy Rodzinie wyrazy najgłębszego współczucia.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
W pogrążeniu w głębokim smutku żegnamy Jerzego Zelmana, honorowego członka Komisji Masters PZKol, sędziego honorowego Polskiego Związku Kolarskiego, dwukrotnie odznaczonego złotą odznaką za zasługi dla kolarstwa polskiego oraz organizatora wyścigów dla kategorii Masters.

Rodzinie składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia i żalu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------